Kyokushin Karate

"Shihan" Seiji Isobe

"Shihan" Seiji Isobe

Faixa Preta 8° Dan
Ulisses Riyuji Isobe

Ulisses Riyuji Isobe

Faixa Preta 5° Dan
Eduardo Tanaka

Eduardo Tanaka

Faixa Preta 3° Dan
Antonio Ochiuzzo

Antonio Ochiuzzo

Faixa Preta 3° Dan
Sérgio Costa

Sérgio Costa

Faixa Preta 2° Dan
Renan Santos

Renan Santos

Faixa Preta 2° Dan
Joana Matushita Isobe

Joana Matushita Isobe

Faixa Preta 2° Dan
Angelo Carlos

Angelo Carlos

Faixa Preta 2° Dan
Guilherme Carvalho

Guilherme Carvalho

Faixa Preta 2° Dan
Autílio Rosa

Autílio Rosa

Faixa Preta 1° Dan
Guilherme Locatelli

Guilherme Locatelli

Faixa Preta 1° Dan
Edson Costa

Edson Costa

Faixa Preta 1° Dan